فور

فور

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: اتاق شست و شو

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 60000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تامین دمای بالا برای استریل کردن لوازم و خشک کردن لوازم استریل شده
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از فور در هر نوبت - 60000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس