رئومتر

رئومتر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر نادره گلشن ابراهیمی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Anton paar
نام مسئول: احسان خوشبختی
شماره(های) تماس: 82883949
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مناسب برای انداره گیری خواص رئولوژیکی پلیمرها در حالت مذاب و محلولی تحت روبش بسامد، دما، زمان،نرخ کرنش و کرنش از دمای محیط تا 160 درجه سانتی گراد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از رئومتر به ازای هر ساعت - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس