دوربین تست قطره (با 3 بار تکرار)

دوربین تست قطره (با 3 بار تکرار)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر نادره گلشن ابراهیمی

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Dinolite
نام مسئول: احسان خوشبختی
شماره(های) تماس: 82883949
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
عکسبرداری و فیلم برداری از سطح فیلم های پلیمری برای تشخیص زاویه تماس قطره و میزان آب دوست و آب گریزی سطح با دقت 20 تا 90 برابر
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دوربین تست قطره (با 3 بار تکرار) به ازای هر ساعت - 250000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس