ریسندگی الکتریکی دو پمپ

ریسندگی الکتریکی دو پمپ

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر نادره گلشن ابراهیمی

تعرفه ثابت: 400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: نانو ساختار آسیا eSpinner NF CO.AN/VI
نام مسئول: علی جوانمردی
شماره(های) تماس: 82883949
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مناسب برای ریسیدن محلول های پلیمری در چهار حالت: 1- تک نازل با جمع کننده ثابت 2- تک نازل با جمع کننده متحرک 3- دو نازل با جمع کننده ثابت 4- دو نازل با جمع کننده متحرک.تعرفه اعلان شده بر اساس مورد 1 است.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از ریسندگی الکتریکی دو پمپ به ازای هر ساعت - 400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس