طیف سنجی رامان

طیف سنجی رامان

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه رامان

مدیر آزمایشگاه: دکتر رسول ملک فر

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Almega Thermo Nicolet Dispersive Raman Spectrometer
نام مسئول: ناصر جعفر زاده
شماره(های) تماس: 82884473
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
قابلیت ثبت و ضبط طیف های رامان به صورت پس پراکندگی نمونه های جامد و مایع را در دمای اتاق دارد. نیاز به نمونه بسیار جزیی می باشد.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از طیف سنجی رامان به ازای هر نمونه - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس