thermocycler

thermocycler

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

مدیر آزمایشگاه: دکتر بهرام محمد سلطانی ورنوسفادرانی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ABI
نام مسئول: هلن دیداری
شماره(های) تماس: 82883487
برای استفاده از این تجهیز باید 1% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تهیه مواد لازم برای انجام واکنشها بر عهده آزمایشگاه نمی باشد.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از thermocycler به ازای یک دور انجام pcr - 200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس