western blot imaging

western blot imaging

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژنتیک انسانی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهرداد بهمنش

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: sabz biomedical
نام مسئول: هلن دیداری
شماره(های) تماس: 82884753
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاههای لازم جهت مراحل مربوط به انجام تکنیک وسترن بلات ارائه می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس