co2 incubator

co2 incubator

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژنتیک انسانی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهرداد بهمنش

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: binder
نام مسئول: هلن دیداری
شماره(های) تماس: 82884753
برای استفاده از این تجهیز باید 1% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تهیه مواد لازم برای انجام واکنشها بر عهده آزمایشگاه نمی باشد.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از co2 incubator به ازای 24 ساعت - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس