centrifuge

centrifuge

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژنتیک انسانی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهرداد بهمنش

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: awel
نام مسئول: هلن دیداری
شماره(های) تماس: 82884753
برای استفاده از این تجهیز باید 1% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
قابل استفاده برای حجم 15و50 ml تا 12000rpm
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از centrifuge به ازای هر ساعت - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس