light cycler 480

light cycler 480

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید جواد مولی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Roche
نام مسئول: هلن دیداری
شماره(های) تماس: 82883487
برای استفاده از این تجهیز باید 1% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
قابل استفاده برای پلیت 384  و 96خانه
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از light cycler 480 به ازای یک دور انجام pcr - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس