Elizareader

Elizareader

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجید صادقی زاده

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Biotek
نام مسئول: سامان سهیلی
شماره(های) تماس: 82883487
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
طول موجهای قابل استفاده محدود می باشد
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس