دورنک نمایی دورانی

دورنک نمایی دورانی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: بیوترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر بیژن رنجبر

تعرفه ثابت: 1200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: jasco -j715
نام مسئول: نگار ندافی
شماره(های) تماس: 82884754 - 82883421
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مناسب جهت بررسی ساختار دوم و سوم پروتئین ها و ساختار اسیدهای نوکلئیک . نمونه بایستی مایع بوده و کاملا خالص و شفاف باشد. برخی مواد در CD ایجاد اختلال می کنند که باید از نمونه خارج گردند که قبل از آماده سازی نمونه بایستی با کارشناس دستگاه هماهنگ شود.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دورنک نمایی دورانی به ازای هر نمونه - 1200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس