میکروسکوپ فلورسانس

میکروسکوپ فلورسانس

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: بیوالکترومغناطیس

مدیر آزمایشگاه: دکتر پرویز عبدالمالکی

تعرفه ثابت: 60000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Nikon- eclipse 80i
نام مسئول: نازنین حقیقت
شماره(های) تماس: 82884467
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
میکروسکوپ فلورسانس
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از میکروسکوپ فلورسانس به ازای هر نمونه - 60000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس