FT IR

FT IR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: اسپکتروسکوپی مولکولی

مدیر آزمایشگاه: رئیس بخش شیمی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Nicolet IR 100 Thermo
نام مسئول: آزاده رحمانی
شماره(های) تماس: 82884449
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این روش طیف سنجی برای شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه و شناسایی کیفی مولکول های مختلف و تعیین ساختار گونه های مختلف(مخصوصا گونه الی) می باشد.برای نمونه های جامد - مایع وگاز عمدتا کاربرد کیفی و مقایسه ای دارد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از FT IR به ازای هر نمونه - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس