UV-Visible

UV-Visible

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: اسپکتروسکوپی مولکولی

مدیر آزمایشگاه: رئیس بخش شیمی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: UV-2100 Shimadzu
نام مسئول: آزاده رحمانی
شماره(های) تماس: 82884449
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
در دستگاه های طیف سنجی بر همکنش نور و ماده بررسی میشود و با توجه به میزان عبور و جذب غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از UV-Visible به ازای هر نمونه - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس