ICP-OES

ICP-OES

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه ICP-OES

مدیر آزمایشگاه: دکتر یداله یمینی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: VARIAN VISTA-PRO
نام مسئول: رحیم حسنی
شماره(های) تماس: 82883475
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه  ICP-OES مناسب  برای اندازگیری فلزات در محدوده غلظتی ppb  تا درصد در نمونه های جامد و مایع در ماتریکس های متفاوتی مانند : کاتالیست ها -مواد آلی و معدنی - خاک -آب دریا -بافتهای گیاهی و جانوری - خون - آلیاژها و ...
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از ICP-OES به ازای هر نمونه - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس