XRF (X-ray flourcence)

XRF (X-ray flourcence)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF)

مدیر آزمایشگاه: محمد یوسفی(کارشناس مسئول آزمایشگاه‌های زمین شناسی اقتصادی)

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز اشعه ایکس حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Philips PW2404
نام مسئول: محمد یوسفی
شماره(های) تماس: 82883426-7
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
برای تعیین درصد عناصر در نمونه‌های جامد فلزی (با ابعاد حداکثر 2.5 سانتیمتر در 2.5 سانتیمتر و حداقل یک در یک سانتیمتر) و پودری.
حد شناسایی دستگاه از 150ppm الی 100 درصد می‌باشد.
تعرفه خدمات
  • هزینه آنالیز XRF برای نمونه‌های پودری با آماده سازی و تهیه قرص و الزام L.O.I گیری به ازای هر نمونه - 1000000 ریال
  • هزینه آنالیز XRF برای نمونه‌های پودری با آماده سازی و تهیه قرص و الزام L.O.I گیری به ازای هر نمونه برای دانشجویان - 800000 ریال
  • هزینه آنالیز XRF برای قطعات فلزی به ازای هر نمونه - 800000 ریال
  • هزینه آنالیز XRF برای قطعات فلزی به ازای هر نمونه برای دانشجویان - 640000 ریال
  • هزینه آنالیز XRF برای قطعات فلزی کوچک که نیازمند به آماده‌سازی هستند، به ازای هر نمونه - 900000 ریال
  • هزینه آنالیز XRF برای قطعات فلزی کوچک که نیازمند به آماده‌سازی هستند، به ازای هر نمونه برای دانشجویان - 720000 ریال
  • هزینه محاسبه درصد مواد فرار نمونه(L.O.I) به ازای هر نمونه - 200000 ریال
  • آماده سازی - 100000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس