دستگاه BET

دستگاه BET

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه عمومی شیمی

مدیر آزمایشگاه: نجف آهوپای

تعرفه ثابت: 1200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: micromertics-tristar
نام مسئول: نجف آهوپای
شماره(های) تماس: 82884478-82883472
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه BET شرکت میکرومرتیک اندازه گیری سطح ویزه -توزیع حفرات-حجم حفرات-قطر حفرات-ایزوترم جذب و واجذب گاز ازت-قابلیت انجام همزمان 3 نمونه- نمونه ها  میبایست غیر قابل انفجار باشند دمای گاز زدایی مشخص باشد وزن نمونه ها 0.1 گرم یا بیشتر باشد.انالیز کاملا غیر تخریبی است ونمونه ها پس از تست قابل استفاده برای انالیز های دیگر می باشند
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه BET به ازای هر ساعت - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس