دستگاه direct mass

دستگاه direct mass

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه: آزمایشگاه عمومی شیمی

مدیر آزمایشگاه: نجف آهوپای

تعرفه ثابت: 600000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: gc-mass agilent
نام مسئول: نجف آهوپای
شماره(های) تماس: 82884478-82883472
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
جدا سازی وشناسایی گونه های فرار آ لی -اندازه گیری یک یا چند نمونه دریک مخلوط-نمونه ها می بایست تا دماها ی حدود 300 درجه پایدار باشند وفررار
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس