کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه

کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی عبداللهی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت چین
نام مسئول: مهدی عبداللهی
شماره(های) تماس: 82883944
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مناسب برای هوازدایی مخلوط واکنش (استفاده از آن فقط در محل آزمایشگاه امکان پذیر است)
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه به ازای هر ساعت - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس