دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت

دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه شیمی پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر علیرضا شریف

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت داخل
نام مسئول: علیرضا شریف
شماره(های) تماس: 82883944
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مناسب برای اندازه گیری تراوایی گازهای CO2، N2، CH4  و O2 تا فشار خوراک 10 بار در دمای محیط
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت به ازای هر نمونه - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس