اندازه گیری نقطه انجماد مایعات

اندازه گیری نقطه انجماد مایعات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: ازمایشگاه مهندسی انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید مجتبی صدرعاملی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: آزمایش ابزار - ساخت ایران
نام مسئول: دکتر سید مجتبی صدرعاملی
شماره(های) تماس: 82883973
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
حداقل مورد نیاز برای تست 100 سی سی - قابلیت اندازه گیری تا 50- درجه سانتی گراد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از اندازه گیری نقطه انجماد مایعات به ازای هر نمونه - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس