شیكر انكوباتور یخچالدار

شیكر انكوباتور یخچالدار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بیوراکتور

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد موسوی

تعرفه ثابت: 220000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: wisd مارک WIS-20R مدل
نام مسئول: فاطمه تیموری
شماره(های) تماس: 82883538
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
 دما از 4درجه  تا 50  درجه و گنجایش آن  20 عدد ارلن 250 میلی  است با حداکثر دور 200rpm 
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از شیكر انكوباتور یخچالدار به ازای هر 24 ساعت - 220000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس