آب مقطرگیر یکبار تقطیر

آب مقطرگیر یکبار تقطیر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بیوراکتور

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد موسوی

تعرفه ثابت: 10000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: MERIT مارک - W4000 مدل
نام مسئول: فاطمه تیموری
شماره(های) تماس: 82883538
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
 تولید آب یکبار تقطیر
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از آب مقطرگیر یکبار تقطیر به ازای هر لیتر - 10000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس