پمپ پریستالتیك 0/5-50 ml/h

پمپ پریستالتیك 0/5-50 ml/h

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بیوراکتور

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد موسوی

تعرفه ثابت: 120000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: WATSON
نام مسئول: فاطمه تیموری
شماره(های) تماس: 82883538
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تزریق نمونه های مایع در حد میکرو لیتر در ساعت یا دقیقه
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از پمپ پریستالتیك 0/5-50 ml/h به ازای هر ساعت - 120000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس