ورتكس لوله و پلیت

ورتكس لوله و پلیت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بیوراکتور

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد موسوی

تعرفه ثابت: 40000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Wisd مارک VM-10 مدل
نام مسئول: فاطمه تیموری
شماره(های) تماس: 82883538
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دارای جایگاه قرار گرفتن  لوله ها و یا ویال اپندورف و دارای یک صفحه برای قرار گرفتن پلیت
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از ورتكس لوله و پلیت به ازای هر نمونه - 40000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس