پمپ سرنگی

پمپ سرنگی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه جداسازی زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

تعرفه ثابت: 120000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Longer PUMP lsp01-1A
نام مسئول: فاطمه تیموری
شماره(های) تماس: 82883538
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دارای حد اقل تزریق 0/5 و حداکثر تزریق 50 میلی لیتر
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از پمپ سرنگی به ازای هر ساعت - 120000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس