الایزاریدر

الایزاریدر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه جداسازی زیستی

مدیر آزمایشگاه: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: AWARENESS TECHNOLOGY INC
نام مسئول: فاطمه تیموری
شماره(های) تماس: 82883538
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
نمونه ها در پلیت 96 خانه ای قرار دارد  و مانند اسپکتروفتومتر است
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از الایزاریدر به هر نمونه - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس