حمام شیکر دار

حمام شیکر دار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی

تعرفه ثابت: 40000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: GFL - 1086
نام مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره(های) تماس: 82884384
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا 60 درجه و دور150 rpm
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از حمام شیکر دار به ازای یک ساعت - 40000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس