دستگاه ساخت میکروکپسول

دستگاه ساخت میکروکپسول

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی

تعرفه ثابت: 80000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: DORSA - SR-9123
نام مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره(های) تماس: 82884384
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دارای کپسول نیتروژن
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه ساخت میکروکپسول به ازای هر ساعت - 80000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس