فریزر 80 -

فریزر 80 -

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی

تعرفه ثابت: 6000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: ilshinBioBase-DF8514
نام مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره(های) تماس: 82884384
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تا 80- درجه-نمونه های سلولی و آنزیمی فریز می شوند.دارای حجم 560 لیتر در 4 طبقه
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از فریزر 80 - به ازی هر ساعت - 6000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس