کدروت سنج مایعات

کدروت سنج مایعات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیرحسین سعیدی

تعرفه ثابت: 50000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: تجهیز الکترونیک راسپینا
نام مسئول: امیرحسین سعیدی
شماره(های) تماس: 82883979
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کدورت سنج مایعات از کدورت 0.2 تا کدورت 10000ntu میزان نور جذب شده در نمونه را برای مایعات کدر اندازه گیری می نماید. حداقل نمونه برای انجام آزمایش 10 سی سی می باشد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از کدروت سنج مایعات به ازای هر نمونه - 50000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس