تعیین کشش سطحی و بین سطحی

تعیین کشش سطحی و بین سطحی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیرحسین سعیدی

تعرفه ثابت: 750000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت داخل
نام مسئول: امیرحسین سعیدی
شماره(های) تماس: 82883979
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری کشش سطحی مایعات و کشش بین سطحی برای دو مایع انجام می شود، اندازه گیری به روش قطره آویزان انجام می شود، نمونه مایع با حداقل حجم 5 سی سی نیاز است
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از تعیین کشش سطحی و بین سطحی برای هر نمونه - 750000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس