اندازه گیری میزان آسفالتین

اندازه گیری میزان آسفالتین

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیرحسین سعیدی

تعرفه ثابت: 2000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت داخل
نام مسئول: امیرحسین سعیدی
شماره(های) تماس: 82883979
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
از دستگاه مربوط به اندازه گیری آسفالتین IP143 استفاده می شود. جهت اندازه گیری میزان آسفالتین برای نفت های سبک تا فوق سنگین، لجن های نفتی و میزان آسفالتین رسوب کرده در محیط متخلخل قابل ستفاده می باشد. حداقل نمونه مورد نیاز نفت یا جامد سنگ 1 گرم می باشد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از اندازه گیری میزان آسفالتین برای هر نمونه - 2000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس