دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیرحسین سعیدی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت داخل
نام مسئول: امیرحسین سعیدی
شماره(های) تماس: 82883979
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری زاویه تماس بین مایعات (آب و نفت) و سطح جامد (سنگ مخزن) و تعیین ترشوندگی سطح جامد، نمونه جامد در ابعاد حد اقل 1*1 سانتی متر و سیال مایع حداقل 5 سی سی 
تعرفه خدمات
  • هزینه دستگاه اندازه گیری زاویه تماس به ازای هر نمونه - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس