دستگاه اشباع سنک مخزن

دستگاه اشباع سنک مخزن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر امیرحسین سعیدی

تعرفه ثابت: 250000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت داخل
نام مسئول: امیرحسین سعیدی
شماره(های) تماس: 82883979
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اشباع آب و نفت نمونه های سنگ مخزن با ایجاد خلاء، مناسب برای پلاگ های کوچک و بزرگ، نمونه جامد باشد (سنگ یا هر جسم متخلخل جامد)
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه اشباع سنک مخزن برای هر نمونه - 250000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس