ساکسوله (شستشو پلاگ با تولوئن)

ساکسوله (شستشو پلاگ با تولوئن)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه ترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر سعید صادق نژاد

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سعید صادق نژاد
شماره(های) تماس: 82883979
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
شستشوی نمونه به کمک حلال تولوئن تا شستشوی کامل نمونه (حداکثر 8 روز)
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از ساکسوله (شستشو پلاگ با تولوئن) برای هر نمونه سنگ - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس