ساکسوله (شستشو پلاگ با متانول)

ساکسوله (شستشو پلاگ با متانول)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی نفت و گاز

مدیر آزمایشگاه: دکتر آرزو جعفری، دکترسعید صادق نژاد

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سعید صادق نژاد
شماره(های) تماس: 82883979
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
شستشوی نمونه به کمک حلال متانول تا شستشوی کامل نمونه (حداکثر 48 ساعت)
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از ساکسوله (شستشو پلاگ با متانول) به ازای - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس