گازکروماتوگراف

گازکروماتوگراف

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: عوامل شیمیایی

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین اصیلیان

تعرفه ثابت: 350000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: UNICAM-PU 4410
نام مسئول: اردلان سلیمانیان
شماره(های) تماس: 82883596
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مناسب برای اندازه گیری نمونه های مایع یا گاز BTEX
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از گازکروماتوگراف به ازای هر نمونه - 350000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس