فلوسایتومتری

فلوسایتومتری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فلوسایتومتری

مدیر آزمایشگاه: حسن زهیر صراف

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: BD FACSCanto II
نام مسئول: محبوبه محسنی
شماره(های) تماس: 82884550
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
بررسی مارکرهای سطحی سلولها با استفاده از خاصیت جذب و نشر فلوروکرومها و بررسی میزان DNA سلولهای جانوری و گیاهی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس