دورنک نمایی دورانی

دورنک نمایی دورانی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: بیوترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر بیژن رنجبر

تعرفه ثابت: 1200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: jasco -j715
نام مسئول: نگار ندافی
شماره(های) تماس: 82884754
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.

"مناسب جهت بررسی ساختار دوم و سوم پروتئین ها و ساختار اسیدهای نوکلئیک . نمونه بایستی مایع بوده و کاملا خالص و شفافباشد. برخی مواد در CD ایجاد اختلال می کنند که باید از نمونه خارج گردند.( مانند ایمیدازول)   جهت بررسی ساختار دوم پروتئین ها در ناحیه far-UV    غلظت 0.2 mg/ml   و  برای ساختار سوم پروتئین ها  mg/ml    2   از پروتئین مورد نیاز است . .Blank نمونه ها نیز باید طیف گیری شود که منظور از Blank هر آن چه غیر از پروتئین در محلول موجود می باشد را شامل می شود.مهم: قبل از هرگونه واریز وجه با کارشناس دستگاه تماس بگیرید و از امکان گرفتن طیف نمونه های خود اطمینان حاصل نمایید. پس از تایید نهایی روز و ساعت حضور با شما هماهنگ می گردد. در روز حضور در آزمایشگاه  نمونه ها باید کاملا آماده باشند و سمپلر 100 یا 1000 و سرسمپلرهای مربوطه و هم چنین یک عدد CD به همراه داشته باشید."   

پس از طیف گیری بایستی با یکی از دانشجویان داخل آزمایشگاه هماهنگ گردید تا نحوه کار با نرم افزار دستگاه را به شما آموزش دهند تا بتوانید طیف های خود را به صورت excel  ذخیره کنید تا در تمامی کامپیوترها قابل نمایش باشد.این فرآیند به دلیل مشغولیت های دانشجویان ممکن است چند روز زمان ببرد

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس