دورنک نمایی دورانی

دورنک نمایی دورانی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه: بیوترمودینامیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر بیژن رنجبر

تعرفه ثابت: 1200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: jasco -j715
نام مسئول: نگار ندافی
شماره(های) تماس: 82884754
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تا اطلاع ثانوی غیر فعال می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس