طیف سنجی FTIR

تصویر طیف سنجی FTIR
  • قابلیت ثبت و ضبط طیف های مادون قرمز در ناحیه طیفی cm-1  4000-400  نمونه های پودری را دارد. نیاز به نمونه بسیار جزیی می باشد. تحت شرایط خاصی مکان طیف گیری مایعات نیز وجود دارد.
نام دستگاه
طیف سنجی FTIR
سازنده
Thermo Scientific Nicolet - ایالات متحده
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه FTIR,UV/Vis./NIR و اپتیک و لیزر
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه فیزیک اتمی و مولکولی
مدیر آزمایشگاه
دکتر رسول ملک فر
مسئول دستگاه
ناصر جعفرزاده -
شماره تماس
82884473
نشانی
تهران-جلال آل احمد-کوی نصر
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
طیف سنجی FTIR توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست