دستگاه فیلم کش

تصویر دستگاه فیلم کش
  • مناسب برای ساخت فیلم های یکنواخت پلیمری تخت با ضخامت 50 تا 400 میکرومتر توسط تیغه های استیل ضد زنگ     
  •  قابلیت تنظیم سرعت های مختلف
  •  مجهز به شرایط اعمال محیط گازی بجای هوا در محفظه قالب¬گیری دمای قابل تنظیم: 25-40 درجه سانتیگراد
نام دستگاه
دستگاه فیلم کش
سازنده
NA - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تهیه فیلمهای نازک پلیمری در سرعت و دما و محیط کنترل شده توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست