دستگاه سنجش تراوایی گاز

تصویر دستگاه سنجش تراوایی گاز
  • مناسب برای اندازه گیری تراوایی گاز و گزینش پذیری غشاهای پلیمری تخت
  • دمای کارکرد 25-90 درجه سانتیگراد
  • قابلیت استفاده از خوراک گازی تا فشار 16 بار
  •  قابلیت خلأ پایین دست تا 0.065 تور
نام دستگاه
دستگاه سنجش تراوایی گاز
سازنده
NA - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
تست تراوایی گاز توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,700,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست