آب مقطر گیری

تصویر آب مقطر گیری
  • تولید آب مقطر برای آزمایشها
  • ظرفیت تولید 2 لیتر در ساعت
نام دستگاه
آب مقطر گیری
سازنده
FATER ELECTRONIC - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
آب مقطر گیری توسط آزمایشگاه به ازای هر لیتر مبلغ 35,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست