هدایت سنج مایعات

تصویر هدایت سنج مایعات
  • مناسب برای اندازه گیری هدایت الکتریکی، شوری و سختی آب
  • دارای نمایشگر دیجیتال
نام دستگاه
هدایت سنج مایعات
مدل دستگاه
99702
سازنده
MIC - تایوان
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
هدایت سنج مایعات توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست