دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون

تصویر دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون
  • مناسب برای اندازه گیری میزان تراوایی و دفع غشاهای اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون
  • قابلیت تنظیم فشار توسط رگولاتور فشارشکن
  • حداکثر فشار پمپ 110 بار
  • حداکثر دبی خروجی پمپ 11 لیتر بر دقیقه 
نام دستگاه
دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون
سازنده
NA - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 1,400,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست