پایلوت نیمه صنعتی تولید الیاف توخالی

تصویر پایلوت نیمه صنعتی تولید الیاف توخالی
  •  تولید و ساخت فیبر های تو خالی تک لایه و دو لایه
نام دستگاه
پایلوت نیمه صنعتی تولید الیاف توخالی
سازنده
NA - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پایلوت نیمه صنعتی تولید الیاف توخالی توسط متقاضی به ازای هر نمونه مبلغ 5,000,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست