پانچ ضربه ای

تصویر پانچ ضربه ای
  • ایجاد نمونه غشایی استاندارد در اندازه های مختلف (6، 8، 10، 12، 14، 18 و 25 میلیمتر)
نام دستگاه
پانچ ضربه ای
سازنده
NA - ایران
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
پانچ ضربه ای توسط آزمایشگاه به ازای هر نمونه مبلغ 70,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست