ترازوی آزمایشگاهی

تصویر ترازوی آزمایشگاهی
  • ​ ظرفیت: 0-20 گرم، دقت: 0.001 گرم
نام دستگاه
ترازوی آزمایشگاهی
سازنده
JS - چین
وضعیت دستگاه
آماده سرویس دهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
مسئول دستگاه
محمدعلی قدیری -
شماره تماس
82884904 - 82883335
نشانی
دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده مهندسی شیمی-طبقه 4-شماره 604
خدمات قابل ارایه
نام خدمت نحوه انجام تعرفه شرایط پرداخت ثبت درخواست
ترازوی آزمایشگاهی توسط متقاضی به ازای هر نمونه مبلغ 20,000 ریال 100% هزینه هنگام ارایه درخواست ثبت درخواست